موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تغذیه سالم در مدارس ابتدایی موسسه محمد امین (ص)

ضرورت صبحانه هماهنگ در مدارس ابتدایی محمد امین
محنتی مدیر آموزش موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین:
معلم کلاس هر روز باید نسبت به صبحانه خوردن همه ی دانش آموزانش اطمینان داشته باشد.
محنتی مدیر آموزشی موسسه محمد امین درباره ی ضرورت صبحانه خوردن دانش آموزان عنوان نمود که دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند در کلاس درس کم دقت, خسته و بی حوصله اندو باعث بهم ریختگی جو کلاس و اختلال در کار آموزشی می شوند. لذا موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد امین صرف صبحانه ی هماهنگ در مدارس  خود را جزو برنامه های مهم مدرسه قرار داده است.
در این رابطه کادر مدرسه بر صبحانه خوردن تک تک دانش آموزان نظارت می کنند.
لازم به ذکر است در اجرای برنامه صبحانه هماهنگ سایر مهارت های زندگی از جمله مرتب نمودن میز غذا و شستن ظروف نیز آموزش داده می شود.
-
-
مشاهده لیست تمام مطالب...